MIP-45 Sistema integral d'anàlisi d'imatge

MIP-45 li proporciona totes les eines necessàries per la manipulació i anàlisi d'imatge, des de el control dels sistemes de captura d'imatge, manipulació, millora, calibració, un ampli ventall de possibilitats de mesures i anotació de les imatges i sistemes de classificació i emmagatzemant. Tot en un entorn Windows, fàcil d'utilitzar, amb detallats manuals i tutorials en castellà.

El sistema MIP-45 Adv. inclou més de 300 funcions que el guiaran de forma fàcil i intuïtiva en totes les tasques de captura d'imatge (càmares de vídeo, càmares digitals, scanner), calibració obtenció d'informació quantitativa (morfométrica, densitométrica, colorimétrica) fins el procés de classificació i emmagatzemant de tota la informació.

MIP-45 es un sistema modular, en el que cada mòdul no específic incorpora totes les funcions dels mòduls anteriors a més a més de les seves específiques. A part d'aquests mòduls centrals, existeixen mòduls específics destinats a facilitar el treball per aplicacions concretes. Les facilitats de programació de "macros" o rutines permeten que el usuari integri en el sistema, d'una forma extraordinàriament simple, les seves pròpies apli­cacions.

MIP-45 està format per mòduls principals

A cada un d'aquests mòduls generals se li poden afegir mòduls específics per a determinades funcions i aplicacions: