MIP-45 Sistema avanįat de procés i anālisi d'imatge

MIP- 45 li ofereix totes les eines necessāries per poder obtenir mesures precises, de tipus morfomčtric, densitomčric i colorimčtric, a partir de les seves imatges.

Tecnomip II.- Sistema de metrologia i metalografia mitjanįant anālisi d'imatge

Tecnomip és un sistema integral de metrologia i metalografia, mitjanįant anālisi d'imatge, per a departaments de control de qualitat i recerca. Integra aplicacions par comprovar els parāmetres definits en diverses normes ISO.